Serum Bærekraft

                     

 

Er du i gang med utvikling av nye bærekraftige løsninger inne mat og landbruk? Eller kanskje du kjenner noen som er i gang?

Serum Bærekraft er en pris hvor Serumkonferansen, Nortura og McDonalds ønsker å hedre den løsningen som har størst potensial for å utvikle verdikjeden for mat og landbruksprodukter i en bærekraftig retning. Prisen kan gå til en bedrift, en person eller et team.

Vinneren av Serum Bærekraft-prisen tildeles et stipend på 100 000 kr til videre utvikling av prosjektet.

Søknadsfrist er 6. oktober.

Fristen for å foreslå kandidater er nå ute


 

Juryen for årets Serum bærekraft-pris består av:

Prorektor for Forskning og Innovasjon ved NMBU, Øystein Johnsen

Managing Director i McDonalds Norge, Pia Martinsen Mellbye

Konsernsjef i Nortura, Arne Kristian Kolberg

 

Har du spørsmål om Serum Bærekraftprisen, kontakt:

Silje Kathinka Jansen,Serumkonferansen

mail: silje.katinka.jansen@nmbu.no

tlf: 98 05 33 31

Juryen vil legge følgende kriterier til grunn når de skal plukke ut årets vinner:

  1. Forretningsidèens potensiale for å utvikle verdikjeden for mat/landbruksprodukter i bærekraftig retning.
  2. Innovasjonsgrad. Hvor stor er innovasjonsgraden til ideen? Hvor kreativ er ideen?
  3. Kommersielt potensial. Hvor stort er det kommersielle potensialet og hvor store potensielle muligheter finnes?
  4. Konkurranse i markedet. I hvilken grad kjenner innsender til mulige konkurrenter eller substitutter til løsningen?
  5. Kunde- og brukerforståelse. I hvilken grad har man forståelse av hvem kundene er, kundenes behov, hva som skal tilbys og hvilke verdier som skapes for kunden? Har man involvert eller planlegger å involvere kundene i arbeidet med utvikling av konseptet?
  6. Marked. Finnes det et reelt kundebehov i markedet? Dekker løsningen dette behovet på en tilfredsstillende måte? Er markedspotensialet- og muligheter beskrevet?
  7. Realisering og gjennomføringsevne. I hvor stor grad kan det kommersielle potensialet realiseres? Foreligger det noen strategi for hvordan konseptet skal introduseres i markedet? Er det et solid og robust team som kan realisere ideen?

 

Fristen for å foreslå kandidater er nå ute