Samarbeidspartnere

Ungt Entreprenørskap
START NMBU
NIBIO
Idé Drivhuset
Kjeller Innovasjon
Ås kommune
Nortura
McDonald's
Norsk Landbrukssamvirke
Næringshagen
Founders House Moss
Etablerertjenesten Akershus
Etablererservic Østfold
Drivhuset