Investorpitch sesjon

Pitchesesjon for investorer og startups

Vi inviterer herved til årets event for investorer og start-ups på Campus Ås 15. november.

Investordagen som har blitt arrangert fire ganger tidligere, er i år en del av Serumkonferansen.

Det er tolv selskaper som vil presentere. Markedsmessig sprer de seg over flere bransjer fra forbrukerrettede tjeneste for reduksjon av matsvinn til sportselektronikk, landbruksrobotikk, intelligent veistyring og urbant landbruk.

De av investorene som melder seg på pitch-sesjonen får selvfølgelig billett til den øvrige konferansen med foredrag fra bl.a. Dag Erik Pedersen, Kim Daniel Arthur (Playfish) og Kristen Hovland, Keep-it Technologies. Det er i tillegg mulig å melde seg på konferansemiddag og fest med Donkeyboy for de som ønsker det

Pitch sesjonen begynner klokken 10.30, rett etter at Anita Krohn Traaseth har åpnet Serumkonferansen.

Program:

09.30-10.00 Åpningsinnlegg Serumkonferansen ved Anita Krohn Traaseth

10.00-10.15 Informasjon fra konfransier Christian Winther Farstad

10.15-10.30 Pause

Investorpitch sesjon

10.30-10.35 Introduksjon Pitch sesjon

10.35-11.15 Selskapspitcher

11.15-11.25 Pause

11.25-13.00 Møter mellom investorer og selskaper (nærmere beskrivelse under)

Fellesprogram Serumkonferansen

13.00-14.00 Lunsj i Serumkonferansen

14.00-17.00 Plenumsprogram i Serumkonferansen med bl.a Dag Erik Pedersen, Kim Daniel Arthur, Pål Johan From og Kristen Hovland.

Kjøp billetter her: Investorbilletter

Alle selskapene holder innledningsvis en 3-minutter pitch. Etter pitch-sesjonen blir det organisert møter mellom investorer og selskaper på følgende måte:

Hvert av selskapene disponerer et møterom i 20-minutter. De av investorene som ønsker å møte det enkelte selskap deltar i et fellesmøte med dette konkrete selskapet hvor det blir mulighet til få nærmere kjennskap til selskapet. Dette blir altså ikke en-til-en møter, men møter der en gruppe investorer møter selskapet samlet.

Presenterende selskaper:

Disruptive Engineering Trafikksensor integrert i veibanen som med høy presisjon skiller ulike kjøretøytyper fra hverandre (el., hybrid, diesel, bensin) uten å benytte registreringsnummer
MWT analytics Big data analyse-verktøy for identifikasjon av uønsket bakterievekst i produksjonslinjer eller laboratorier
No Fence Virtuelt gjerde for husdyr som sau, geit og storfe basert på  og gps-tracking og adferdskontroll
BySpire System for effektiv innendørs dyrking av matvekster
Total Control Forbruker-app for reduksjon av matsvinn
SweetZpot Treningssensor som hjelper deg må finne riktig rytme og bevegelsesmønster for å optimalisere trening og konkurranse
Kyoto Energy Konsentrert solenergi for bruk i utviklingsland
Zendera Nettbasert logistikktjeneste som forenkler og automatiserer samhandling mellom mindre transportører og kunder
Visavi Planleggingsverktøy for optimal ressursutnyttelse på oljeplattformer og andre prosessanlegg
Innosense Utvikler og leverer informasjon om luftkvalitet der du er! Teknologien er basert på en ny og unik plattform for måling, samt bruk av maskinlæring.
Biochos Miljøvennlig sprøytemiddel mot sopp basert på chitosan fra rekeskall
Saga Robotics Modulærere, fleksible og kostnadseffektive landbruksroboter