Hackathon

Hvordan kan vi øke matproduksjonen når klimaendringer gjør det stadig mer utfordrende å produsere mat?

Har du lyst til å være med å løse denne utfordringen?

Bli med på Serum Hackathon 13.-15. November i Vitenparken på campus Ås

Serum hackathon er en 48 timers intens workshop hvor formålet er å komme opp med nye løsninger som forbedrer verden.

I år har vi fått følgende utfordring fra Norsk landbruk:

Klimaendring og stadig økende nedbørsmengder skaper store problemer for norsk landbruk. Konkrete eksempler på dette er at jordsmonnet i dalførene er truet, drenering er stadig mer utfordrende og kostnadskrevende, flomelver gjør stadig større skade, høy fuktighet skaper grobunn for soppsykdommer og kjøring med maskiner blir mer krevende på grunn av fuktig jord.    Hvordan kan vi klare å løse disse utfordringene og samtidig øke matproduksjonen?

Bli med å lær om hvilke konkrete utfordringer landbruket står overfor og hvordan du med din kompetanse kan bidra til løse dem

Vi inviterer herved studenter fra NMBU, Universitetet, i Oslo, Campus Kristiania, Høgskolen i Østfold, Høgskolen i Oslo og Akershus og Handelshøyskolen BI til å delta.

Teamene presentere sine prosjekter under frokostseminaret på Serum konferansen 15. november.

 

Beste team vinner 20.000 NOK

 

Serum Hackathon er nå fulltegnet

 

Norsk Landbrukssamvirke