Blogg

2 uker siden Serumkonferansen 2017

Da var det alt gått 2 uker siden Serumkonferansen 2017. Serumkonferansen var en dag fylt av workshoper, foredrag, god mat og inspirasjon.

Dagen startet med registrering, frokost og Pitch fra Serum Hackathon. Etter dette så var det parallel sesjoner som man frivilig kunne bestemme hvem man ønsket å dra å se på. Mens dette holdt på så ble det konstant servert kaffe, te og vann som deltagerne kunne ta å kose seg med.

Når paralell sesjonene var ferdig så var det tid for lunsj, når lunsjen var ferdet så var  Dag Erik Pedersen som hadde foredraget «Aldri god alene» der han fortalt om hans erfaringer i livet og om hans reise fra en liten gutt til den den berømte syklisten han er kjent som i dag.

Da Dag Erik Pedersen var ferdig med foredraget, kom tidligere NMBU student og gründer Tharsika Sivapalan for å holde foredraget sitt.

Etter Sivaplan kom Kim Daniel Arthur å holdt foredraget sitt om sitt tidligere selskap og om motivasjon.

Da Kim Daniel var ferdig, var det egentlig ment til å ha en Sofasamtale med Pedersen, Sivapalan og Arthur men fordi en feil så ble det heller en intim konsert med Chris Holsten og Mugisho.

Rundt 16 tiden hadde Kristen A. Hovland foredraget sitt «keep-it», dette ble så etterfulgt av et foredrag fra Pål Johan om «Saga Robotics» og siste foredragsholderen  for dagen var Åsmund Møll Frengstad om «Meshcrafts». Etter alle foredragene var tiden inne for prisutdelingene.

Vinnerne av prisen «Innovasjon» var ADIGO prosjekt Asterix

Vinnerne av prisen «bærekraft» var N2 Applied

Vinnerne av prisen «Studentbedrift» var AbsorbH2O

Vinnerne av prisen «Gründer» var Dermatolog.no

Etter prisutdelingen ble det servert appertiff, før det ble servert middag. Etter middagen så avsluttet man hele dagen med en konsert fra Donkeyboy.

Vi vil takke til alle frivillige og alle som har jobbet i mange måneder som har fått denne dagen til å bli mulig. Håper vi ser dere neste år også!

 

Hackathon Dag 1

Serum Hackathon er en 48 timers intens worshop hvor formålet er å komme med nye løsninger som vil forbedre verden. I år hadde de følgende utfordring fra Norsk Landbruk:

Klimaendring og stadig økende nedbørsmengder skaper store problemer for norsk landbruk. Konkrete eksempler på dette er at jordsmonnet i dalførene er truet, drenering er stadig mer utfordrende og kostnadskrevende, flomelver gjør stadig større skade, høy fuktighet skaper grobunn for soppsykdommer og kjøring med maskiner blir mer krevende på grunn av fuktig jord.    Hvordan kan vi klare å løse disse utfordringene og samtidig øke matproduksjonen?»

Dagen var fylt med gruppearbeid,  brainstorming, ideforeslag og øving av pitchtrening av ideene de hadde fylt ut og hengt opp på veggen. Så fra 08.30 til 21.00 jobbet deltagere med å finne løsninger til utfordringen som var gitt fra Norsk Landbruk. Dette er intensivt arbeid, men også veldig spennende å se på resultater under tidsfrist

Serum setter sitt merke i Ås

Tirsdag sørget tre av studentene i prosjektgruppen for at Serums logo skal være synlig for alle og enhver som kjører gjennom Ås, og forhåpentligvis bli fristet til å melde seg på den store happeningen 15. november!

Bannerene ble plassert ut på forsiden av Aud Max, Meieribygget og på gjerdet ved studentboligene.

Helge Mathisen har gjennom den siste tiden vært ansvarlig for visuell profil, samt film og foto. Etter tre timers med arbeid for å få bannerne opp er han fornøyd med sluttresultatet av eget design, på lik linje med resten av prosjektgruppen som syns han har gjort en kjempejobb!

 

Cre8 konferansen

Tusen takk til alle de fantastiske studetene ved NMBU, og Cre8 konferansen i går. En ek

stra takk til avtroppende leder Oskar Aas for en utrolig jobb for entreprenørskapskultur ved NMBU i de årene han har vært student her. Og tusen takk til vår engasjert og utrolige dyktige rektor Mari Sundli Tveit.
Under Cre8 ble SERUM Hackathon lansert. Hackathon arrangeres 13. – 14. november på Vitenparken Campus Ås, og er en 48-timers workshos hvor du skal lære å arbeide med innovasjon i praksis. Vinnerteamet kåres under SERUMkonferansen 15. november, og får 20 000 kr.

 

Serumkonferansen 2017

Med et samfunn som er i stor omstilling vil vi i fremtiden ha behov for  flerearbeidsplasser. Disse arbeidsplassene kommer ikke av seg selv. Vi vil spesielt ha behov for individer som evner å se nye muligheter og anvende sine entreprenørielle evner for å oppnå nettopp dette. 


Årets Serumkonferanse vil være 15. November, og skal være en arena for læring, utvikling og erfaringsutveksling!

 

Serum skal bli et årlig arrangement på Campus Ås. I år avholdes arrangementet på studentsamfunnet, med plass til inntil 700 deltakere. Dagen er utviklet basert på tidligere års Gründerdag, Studentgründerdag og Investordag – som nå slås sammen til ett stort felles arrangement.