Blogg

Cre8 konferansen

Tusen takk til alle de fantastiske studetene ved NMBU, og Cre8 konferansen i går. En ek

stra takk til avtroppende leder Oskar Aas for en utrolig jobb for entreprenørskapskultur ved NMBU i de årene han har vært student her. Og tusen takk til vår engasjert og utrolige dyktige rektor Mari Sundli Tveit.
Under Cre8 ble SERUM Hackathon lansert. Hackathon arrangeres 13. – 14. november på Vitenparken Campus Ås, og er en 48-timers workshos hvor du skal lære å arbeide med innovasjon i praksis. Vinnerteamet kåres under SERUMkonferansen 15. november, og får 20 000 kr.

 

Serumkonferansen 2017

Med et samfunn som er i stor omstilling vil vi i fremtiden ha behov for  flerearbeidsplasser. Disse arbeidsplassene kommer ikke av seg selv. Vi vil spesielt ha behov for individer som evner å se nye muligheter og anvende sine entreprenørielle evner for å oppnå nettopp dette. 


Årets Serumkonferanse vil være 15. November, og skal være en arena for læring, utvikling og erfaringsutveksling!

 

Serum skal bli et årlig arrangement på Campus Ås. I år avholdes arrangementet på studentsamfunnet, med plass til inntil 700 deltakere. Dagen er utviklet basert på tidligere års Gründerdag, Studentgründerdag og Investordag – som nå slås sammen til ett stort felles arrangement.